Dags för slåtter i Muren

Den 24 augusti slår vi vår äng i Skogsmuren. Vi sköter ängen för att den traditionella ängsfloran ska finnas kvar. På våren tar vi bort gammalt växtmaterial, löv och kvistar. På eftersommaren slåttrar vi ängen och fraktar bort gräs och andra växter. Målet är att göra marken näringsfattig eftersom ängsväxterna då får en chans att […]

Läs mer

Fåglar i Virsbo Konsthall

Till och med den 20 juli kan du se fåglar i Virsbo Konsthall. I år är det två fågelmålare och en fågelfotograf och en glaskonstnär som ställer ut. Fågelmålarna är Peter Nilsson från Öland och Lotta Holmgren från Lycksele. Fotografen är Zsombor Károlyi, Västerås och glaskonstnären är Rolf Sinnemark från Gotland. Utställningen är mycket sevärd! […]

Läs mer

Älskat åkerogräs i Ståltorp

  Just nu har du chansen att se ett bestånd med blommande blåklint i kanten på en kornåker i Ståltorp, strax efter infarten mot Västersjövägen. År 2013 var blåklinten utsedd till ”Årets växt”, ett återkommande tema i Svenska botaniska föreningens (SBFs) regi. ”Vad vore ett svenskt midsommarfirande utan en bukett med blåklint på bordet? Nästan […]

Läs mer

Efterlysning av vinjettbilder.

Överst på vår hemsida har vi en vinjettbild som vi försöker byta minst en gång per månad. Det råder brist på bilder så skicka gärna lämpliga bilder till Lars eller Tom . Bilden skall kunna beskäras till formatet 1:4 och bilden bör ha relevans till aktuell årstid, dvs. inga vinterbilder på sommaren. Vi tar emot […]

Läs mer

Blomstervandring på Bruksområdet

Den 29 juni, mitt i Suradagarnas värsta kommers, med marknad i Bruksparken, utmanade vi med blomstervandring på Brukets magra men ack så blomsterrika grusmarker. Varje gång vi beträder dessa marker, hittar vi nya arter och andra överraskningar, så också denna gång. En präktig planta färgkulla lyste upp i asfalten tillsammans med mäktiga tuvor av blommande […]

Läs mer

Projekt – Naturbetesmarkernas mångfald

Naturskyddsföreningen i Surahammar har fått ett projektbidrag från riksföreningen på 10000 kronor. Pengarna ska användas till ett projekt där vi avser sprida information om natur- och kulturvärdet som förknippas med våra fina betesmarker i Surahammar. I en särskild rapport ska några av de finaste naturbetesmarkerna presenteras i text och med bilder, som bygger på de […]

Läs mer

De Vilda Blommornas Dag, 15 juni 2014

Detta arrangemang är ett gemensamt nordiskt samarbete och i Sverige och Surahammar har vi medverkat med blomstervandringar sedan 2002. För andra gången besökte vi Kohagens naturreservat där vi bland annat tittade på orkidén grönkulla som blommade med tre exemplar. I en sluttning med källpåverkat vatten stod slåtterblomma i knopp tillsammans med darrgräs, stjärnstarr och ormrot. […]

Läs mer

Utflykt till Fältstationen Rördrommen

På nationaldagen besökte Naturskyddsföreningen i Surahammar Fältstationen Rördrommen vid Sörfjärden mellan Eskilstuna och Strängnäs. Vi blev guidade av eldsjälen Sten Ullerstad som berättade om tillkomsten av fältstationen och dess verksamhet. Vi studerade de olika modeller av ”biholkar” som fanns utställda och där solitära bin kan finna sig en bostad. Vi tog också en titt in […]

Läs mer

Kommunens finaste blomsterbacke?

I sydsluttningarna i Västsura ekhage lyser nu vida mattor av blå jungfrulin, rödlila tjärblomster och lysande gula gråfibblor. Och naturligtvis en hel del andra växter. Men passa på nu, om någon vecka är blomsterprakten ett minne blott, ju varmare och soligare väder desto snabbare är blomningen över. Fina betade backar finns på flera håll i […]

Läs mer

Får och mindre flugsnappare i Kohagen

Sedan någon vecka tillbaka är Stefan Bjurstedts får på plats i Kohagens naturreservat. Kring midsommar släpps också Ridksolans hästar på grönbete i reservatet. Beteshävden i Kohagen räddar områdets unika växt- och djurliv. För 21 år sedan, i juli 1993, invigdes Kohagen som ett av landets första kommunala naturreservat. Surahammars kommun var alltså lite av pionjärer […]

Läs mer