Storheter i naturen

  Visst är det kul och spännande att hitta storheter i naturen. Ett träd, en myrstack, ett flyttblock eller annat som kan imponera på betraktaren. Här om dagen hittades ett par mäktiga myrstackar i granskog, på en höjd strax norr om Skomakartorp i Sura. Stackmyran, eller röd skogsmyra, som är dess svenska namn, är lite […]

Läs mer

Bombmurklor bekräftar Björksnarets skyddsvärde

Var nyligen till Björksnaret i Ramnäs och inventerade området på bombmurkla. Området har tidigare inte undersökts beträffande förekomst av denna vårtidiga skålsvamp. Som bekant är bombmurklan en fridlyst svamp inom EU och den har ett högt signalartsvärde i granskogsbiotoper. Jag fann bombmurklor spridda i området på 12 ställen. Fynden är inlagda i Artportalen med koordinat, […]

Läs mer

Ugglor i mossen – ”vo-hå……..voho åvo-ho”

På lördag 7/3 är det dags för vår ugglelyssnarkväll. Det är en aktivitet som varit årlig tradition i föreningens 60-åriga historia. Och med lite tur kan det bli stämningsfullt värre. De ugglor vi har chansen få höra i Surahammars kommun är lappuggla, slaguggla, kattuggla, hornuggla, pärluggla och sparvuggla. De två förstnämnda är ovanliga, men som […]

Läs mer

Mellan Baståsen och Bovallen

  Spårutflykten denna vackra vårvinterdag (22/2-2015) började med sång av steglits, nötväcka och grönfink vid samlingsplatsen vid Stenhuset. I Östersjön simmade ett sångsvanspar och på isen hade kråkor och ett par korpar hittat något ätbart. Vid Baståsen var det fors på smältvattnet i bäcken som rinner från Gubbmyran och mynnar ut i Glåpen. I storskogen […]

Läs mer

Vindkraftparken i Odensvi

Naturskyddsföreningen har en positiv hållning till vindkraft. Men utbyggnaden ska ske på rätt platser. En vindkraftpark som planeras i Odensvi är mycket omfattande, 34 verk, där var och ett har en höjd på 200 meter. En bred väg ska leda fram till respektive verk. I Vindpark Odensvi (vårt remissvar) påpekar vi att; Vindparksetableringen i det aktuella […]

Läs mer

En vacker En i Usträngsbo

  Vilken vinterdag det varit idag, 23/1 2015. Då har vi undertecknade varit ute och njutit i fulla drag i den anrika byn Usträngsbo och dess omgivningar. Vi har fascinerats av gårdsmiljöerna, byggnaderna, hagmarkerna, boträden, meandrande bäcken, stenbron, tjärdalen, spillkråkornas ”vårkänslor” – ja, upplevelserna och synintrycken har varit fulländade. Hela byn borde K-märkas! Det är […]

Läs mer