Veckans växt – maskrosen

… är egentligen inte en utan flera då det finns ca 1000 maskrosarter i Sverige. Maskrosorna förökar sig i stor utsträckning asexuellt, en företeelse som hos växterna kallas apomixis (grekiska = frånvaro av blandning). Fröna blir alltså identiska med moderplantan. Genom att det sällan kommer in nya gener uppstår många s.k. apomiktiska småarter med enhetligt […]

Läs mer

Veckans växt – skogsförgätmigej

Just nu ser man på många håll i kommunens tätorter himmelsblå mattor av förgätmigej på mindre välklippta gräsmattor, i skogsbryn och i lövdungar. Det är närmare bestämt skogsförgätmigej (Myosotis silvatica) som nu blommar som bäst. Skogsförgätmigej är ingen ursprunglig växt i kommunen. Den har under 1900-talet planterats in i trädgårdar och sedan spritts sig och […]

Läs mer

Fältgentianan blommar nu i Muren

Vi har tidigare på vår hemsida uppmärksammat fältgentianorna i Muren. Det var i första inlägget på vår nya hemsida i oktober 2013. Just nu blommar ett 80-tal plantor i betesmarkernas sydvästra del. Fältgentianan minskar på de flesta lokalerna i Västmanland, men genom våra insatser för att rädda arten i Muren, för den där en ganska […]

Läs mer

Slåtterfibblan rödlistas VU

    Artdatabanken kommer ut med en ny reviderad rödlista 2015. Detta sker vart femte år och inför 2015 föreslås att slåtterfibblan, Hypochaeris maculata, ska rödlistas i kategorin VU, sårbar. Slåtterfibblan är en kraftig och högvuxen art som har en maskrosliknande gul blomkorg i toppen på en bladlös och hårig stjälk. Ibland är stjälken grenad […]

Läs mer

Fina starrfynd i Surahammar

Starrsläktet Carex är det artrikaste kärlväxtsläktet i den svenska floran. Av totalt 144 arter har ca 38 hittats i Surahammar. De senaste åren har vi inom ramen för den kärlväxtinventering som görs av Botaniska Föreningen i Västmanlands Län (BFiV) påträffat några nya i kommunen. Här är en kort presentation. Gemensamt för dem är att de […]

Läs mer

Älskat åkerogräs i Ståltorp

  Just nu har du chansen att se ett bestånd med blommande blåklint i kanten på en kornåker i Ståltorp, strax efter infarten mot Västersjövägen. År 2013 var blåklinten utsedd till ”Årets växt”, ett återkommande tema i Svenska botaniska föreningens (SBFs) regi. ”Vad vore ett svenskt midsommarfirande utan en bukett med blåklint på bordet? Nästan […]

Läs mer

Humlan och sälgen

Utan de trevliga humlorna (det finns 40-talet arter) skulle det bli mindre blommor och bär i skogarna och mindre frukt i trädgårdarna. Därför är det viktigt att vara rädd om humlorna. Ska man vara rädd om humlorna i naturen är det synonymt med att spara sälg (salix-arter). Tidigt på våren behöver nämligen humlorna sälg för […]

Läs mer

Mosippan ute i backarna står…

Inte riktigt än – men snart. Mosippan är en av de vårväxter som dagens ungdomar möjligen känner till men sannolikt inte har sett, den har blivit alltför sällsynt. Mosippan behöver ljusa magra skogar. Skogsbetet och luckhuggningarna har sedan länge upphört liksom i stor utsträckning skogsbränderna, och de ljusöppningar som förr fanns i skogen är nu […]

Läs mer