Ny svampart i kulturreservatet Bråfors

Här om dagen besökte jag det vackra och kulturhistoriskt intressanta landskapet i kulturreservatet Bråfors, Norbergs kommun.Länk till kulturreservatets hemsida är www.kulturreservat.se Mitt ärende var att leta efter ängssvampar i de gamla och numera av får och nötkreatur hävdade betesmarkerna. Området är stort och vill man vara noggrann tar det några timmar att strosa omkring i backarna […]

Läs mer

Att läsa: Svamprapport från brandområdet

Nu finns en svamprapport från det stora brandområdet i Västmanland inlagd under menyn Skogsbranden. Rapporten bygger på de svampar som rapporterats i Artportalen fram till och med 18 augusti 2015. Bland annat har nio nya arter för Västmanland påträffats. Förhoppningsvis fortsätter svampintresserade att besöka området framöver, vilket kan leda till flera nya eller på annat […]

Läs mer

Kolnavling – en sällsynt svamp i brandområdet

Kolnavlingen, Faerberia carbonaria, är det senaste nyfyndet på svampsidan i Hälleskogsbrännan. Det var Bengt Stridh, ordförande i Botaniska föreningen i Västmanlands län, som hittade ett par fruktkroppar vid Långkärret, mellan Öjesjön och Uvberget i Fläckebo socken. Det skedde i samband med föreningens inventering av svedjenäva den 5 juli. Att döma av de fåtaliga rapporterna i […]

Läs mer

Bombmurklor bekräftar Björksnarets skyddsvärde

Var nyligen till Björksnaret i Ramnäs och inventerade området på bombmurkla. Området har tidigare inte undersökts beträffande förekomst av denna vårtidiga skålsvamp. Som bekant är bombmurklan en fridlyst svamp inom EU och den har ett högt signalartsvärde i granskogsbiotoper. Jag fann bombmurklor spridda i området på 12 ställen. Fynden är inlagda i Artportalen med koordinat, […]

Läs mer

Ticka eller skinn ?

Indelningen av svampar som gjorts för bildarkivet på hemsidan bygger i stort sätt på den traditionella uppdelningen i tickor, taggsvampar, skivlingar, skinn osv. Ibland varierar fruktkropparna så mycket i utseende att en och samma art placerats i olika grupper och även erhållit olika namn. Ett exempel på en art som varierar mycket är klyvporingen. Klyvporingen […]

Läs mer

Vårtecken från den 2 mars 2015

  De första bombmurklorna och rökpipsvamparna har visat sig. På vår förnämsta bombmurklelokal (nordväst Gatstugan) fanns ett antal väl utvecklade fruktkroppar i mossan och barrförnan. I Västsura hassellund hittade jag tre fruktkroppar av rökpipsvampen på en av lokalerna. Denna lokal är mer solbelyst än den lokal som vanligtvis har flest fruktkroppar. På den sistnämnda lokalen […]

Läs mer

Presentation av ett skinn – skorpskinnet.

Skorpskinnet tillhör släktet Peniophora (tätskinn) och bildar tunna (0.05-0.1 mm) gråaktiga till gråblå utbredda resupinata fruktkroppar på lövved, främst bok och hassel. Som de flesta tätskinn är det vaxartat i väta och hårt i torka. I torka spricker det upp i små polygoner. Kanten är fastvuxen underlaget och lossar inte som äldre. Mikroskopiskt saknar skinnet […]

Läs mer

Rättelse – ny svampart för Västmanland påträffad på brandområdet.

Efter det att artikeln skrevs så har det framkommit att den slätsporiga svedjeskålen påträffats på brandområdet redan den 4 december. Tom och Bengt gjorde då fler fynd av svampen och kollekter skickades till Hans von Eichwald, erkänt duktig på sporsäcksvampar. Tom hade redan misstänkt slätsporig svedjeskål och fick det bekräftat av von Eichwald. Uppgiften om […]

Läs mer