Ett getingminne från sommaren som varit

Takgetingen är en av våra vanligaste getingar och den trivs bland mänsklig bebyggelse och i trädgårdar.  Nästan alla fritt hängande getingbon i byggnader har byggts av takgeting. Vanliga boplatser är vindar, fågelholkar, förrådsskjul, utedass, eller utrymmen under tegelpannor och träterrasser. I naturen kan man hitta bon i ihåliga träd, stubbar, vedtravar och ytliga jordhålor. Mera […]

Läs mer

Naddennäset 2016-10-23

Vi var 6 personer som trotsade duggregnet denna dag och promenerade runt på näset. Vi hann även ta en extra runda vilse  i gråvädret. Kafferast vid mellanån. Bävrar hade gått hårt åt storasparna utmed stränderna och flera hyddor såg vi. Bland fåglar noterades tofsmes, sidensvans, en storskrake och 25 gräsänder. Färska spår sågs efter ett […]

Läs mer

Se vår utställning på biblioteket i Sura. ”Livet i betesmarkerna”

Vi kallar utställningen ”Livet i betesmarkerna”  – med fokus på betesdjurens betydelse för  ett levande jordbrukslandskap. Utan betesdjuren försvinner ett viktigt inslag i vår hembygd. För visst betyder en levande landsbygd mycket för vår trivsel och för den biologiska mångfalden. Odlingslandskapet har rika natur- och kulturvärden men är också bärare av vår historia, en källa […]

Läs mer

Svamputflykt till Sala lördag 17 september

På lördag 17/9 inbjuder vi till höstens första exkursion. Det blir med fokus på svamp i Salas kalkmarker under ledning av Bo Eriksson, som brukar ordna svamputflykter i Salatrakten för allmänheten. Vi besöker Terrasiten, ett kalkindustriområde vid Kolmanstorp. Kalk i marken kan ge ovanliga svampfynd. Sedan blir det ett ”strandhugg” kring Sala silvergruva. Hemvägen tar […]

Läs mer

Från vårprogrammet – Nattfåglar och Vilda blommornas dag

Nattfågellyssningens timmar före midnatt (11 juni) blev kylslagna (+4 grader), men några fåglar behagade ändå underhålla oss med sina röster. I busksnåren på pumpängen vid Västersjön sjöng en näktergal lite avslaget. Mer fart var det på sävsångarna och rörsångarna i Lisjöviken och kornknarren som ”snärpte” från en vall vid gamla Larsansjö Bruk. Vid Lisjö smedja […]

Läs mer

Insyn i fåglars liv

Här ett tips om en intressant hemsida, där fast monterad livekamera visar livet i fåglarnas mest känsliga liv. Du kan följa vad som händer i ormvråkens, havsörnens och svarta storkens bo. En fantastiskt spännande upplevelse. Länk: looduskalender.ee Men glöm inte att ta vara på denna tid i våra egna hemmamarker, som just nu sjuder av […]

Läs mer

Bobyggnadskonst som skapar mångfald

En promenad i våra närmaste omgivningar, ger ofta en och annan trevlig fågelobservation, särskilt i dessa vårliga tider. I närheten av Svenskbyn, endast några meter från väg och motionsspår kunde jag på nära håll studera en större hackspett, hane, som var i färd med att mejsla ut ett nytt bo i en asp. I andra […]

Läs mer

Mellan regn och hagel

Rubriken speglar skådarutflykten till Lisjö i söndags, 17/4. Vid samling Stenhuset öste regnet ner och på hemvägen kom vi in i en hagelskur efter Baståsen, efter att vi där tittat på blåsippsblomning och några bombmurklor och lyssnat på gärdsmygens sångstrof. Vid Lisjö ängar, som är en utmärkt fågellokal på våren, noterade vi ett sjudande liv […]

Läs mer

Möte med skogen i fokus

På medlemsmötet nu på onsdag 13 april kommer Mårten Berglind, från länsstyrelsens naturvårdsenhet och visar bilder och berättar om skog och skogsskydd. Vilka möjligheter finns det att få skog skyddad? Vad är på gång i Västmanland och i Surahammars kommun avseende skydd av skog. Finns det pengar till skogsskydd? På vilket sätt kan vi i Naturskyddsföreningen […]

Läs mer