Insyn i fåglars liv

Här ett tips om en intressant hemsida, där fast monterad livekamera visar livet i fåglarnas mest känsliga liv. Du kan följa vad som händer i ormvråkens, havsörnens och svarta storkens bo. En fantastiskt spännande upplevelse. Länk: looduskalender.ee Men glöm inte att ta vara på denna tid i våra egna hemmamarker, som just nu sjuder av […]

Läs mer

Bobyggnadskonst som skapar mångfald

En promenad i våra närmaste omgivningar, ger ofta en och annan trevlig fågelobservation, särskilt i dessa vårliga tider. I närheten av Svenskbyn, endast några meter från väg och motionsspår kunde jag på nära håll studera en större hackspett, hane, som var i färd med att mejsla ut ett nytt bo i en asp. I andra […]

Läs mer

Mellan regn och hagel

Rubriken speglar skådarutflykten till Lisjö i söndags, 17/4. Vid samling Stenhuset öste regnet ner och på hemvägen kom vi in i en hagelskur efter Baståsen, efter att vi där tittat på blåsippsblomning och några bombmurklor och lyssnat på gärdsmygens sångstrof. Vid Lisjö ängar, som är en utmärkt fågellokal på våren, noterade vi ett sjudande liv […]

Läs mer

Möte med skogen i fokus

På medlemsmötet nu på onsdag 13 april kommer Mårten Berglind, från länsstyrelsens naturvårdsenhet och visar bilder och berättar om skog och skogsskydd. Vilka möjligheter finns det att få skog skyddad? Vad är på gång i Västmanland och i Surahammars kommun avseende skydd av skog. Finns det pengar till skogsskydd? På vilket sätt kan vi i Naturskyddsföreningen […]

Läs mer

Hackspettar i Hälleskogsbrännan

Vi fick uppleva en strålande vårvinterförmiddag i det nyligen bildade naturreservatet Hälleskogsbrännan, då Naturskyddsföreningen inbjöd till hackspettsmorgon, söndag 28/2. Minus 10 grader på morgonkulan, senare värmande sol. Färden gick längs ”riksettan” från Skräddartorp fram till Grävlingsberget. Vi stannade och lyssnade på flera ställen och glädjen var stor då såväl spillkråka som tretåig hackspett sågs och […]

Läs mer

Gamla tallar och mäktiga block kring Vågsjön

Vintertid, när vattnet är fruset, är det lätt att sjövägen ta sig fram med skidor eller skridskor, på den stora Vågsjön, vars vatten och stränder delas av tre kommuner. Här och var längs stränderna har skogsbruket skonat tallbestånd där furorna uppnått en ansenlig ålder. En del tallar är senvuxna, har utsatts för väder och vind […]

Läs mer

Virsbovandringen gick på vältrampad stig

Söndag 24/1 vandrade vi ett gäng på 7 personer i en katedral av gammeltallar på Virsbo sandtallås. Vi rastade, fikade och grillade längst ut på udden, där Orrsjömossen möter Åmänningens sydöstra strand. Efter den senaste tidens köldperiod var vädret riktigt behagligt, kring 0-strecket. Det var vindstilla och tyst i markerna, endast några mindre korsnäbbar flög lockande […]

Läs mer

Följ med till Virsbo sandtallås

Nu på söndag 24 januari är det första aktiviteten i föreningens vårprogram 2016. Vi går en promenad från parkeringen vid Virsbo kyrka och följer skogsvägen norrut till naturbadet vid Åmänningen och vidare en bit in i Fagersta kommun. Fram och åter går vi ca 4 km. Vi gör brasa, så tag med något att grilla. […]

Läs mer

Nytt verktyg visar avverkningsanmälda skogar

Avverkningsanmälningar För att få skog skyddad är det viktigt att vi inom naturorganisationerna försöker ligga ”steget före”, det vill säga att vi är ute och inventerar ett skogsområde, helst i god tid innan det hotas av avverkning. Gör man en inventering och hittar fina naturvårdsarter så kan det vara avgörande för skogens framtid. Särskilt tungt […]

Läs mer

Dialogmöte om skogsavverkningar vid Lindmuren

Skogsstyrelsen initierade och Sveaskog kallade till dialogmöte 5/11 med olika intresseorganisationer om förestående skogsavverkningar norr om golfbanan, öster om riksväg 66 i Surahammar, se bifogad karta. Området kallas allmänt Lindmuren, där skogen har flera motionsspår och därmed är livligt frekventerat av boende i Sura. Representerade var SSOK,  Brukshundklubben, Kommunen, Golfklubben och Naturskyddsföreningen. Totalt berörs ca […]

Läs mer