Följ med till Virsbo sandtallås

Nu på söndag 24 januari är det första aktiviteten i föreningens vårprogram 2016. Vi går en promenad från parkeringen vid Virsbo kyrka och följer skogsvägen norrut till naturbadet vid Åmänningen och vidare en bit in i Fagersta kommun. Fram och åter går vi ca 4 km. Vi gör brasa, så tag med något att grilla. […]

Läs mer

Nytt verktyg visar avverkningsanmälda skogar

Avverkningsanmälningar För att få skog skyddad är det viktigt att vi inom naturorganisationerna försöker ligga ”steget före”, det vill säga att vi är ute och inventerar ett skogsområde, helst i god tid innan det hotas av avverkning. Gör man en inventering och hittar fina naturvårdsarter så kan det vara avgörande för skogens framtid. Särskilt tungt […]

Läs mer

Dialogmöte om skogsavverkningar vid Lindmuren

Skogsstyrelsen initierade och Sveaskog kallade till dialogmöte 5/11 med olika intresseorganisationer om förestående skogsavverkningar norr om golfbanan, öster om riksväg 66 i Surahammar, se bifogad karta. Området kallas allmänt Lindmuren, där skogen har flera motionsspår och därmed är livligt frekventerat av boende i Sura. Representerade var SSOK,  Brukshundklubben, Kommunen, Golfklubben och Naturskyddsföreningen. Totalt berörs ca […]

Läs mer

Svampar du aldrig sett

Nu på onsdag 11/11 kan du se Tina Nordbergs svampbilder på Naturskyddsföreningens möte i Hembygdsgården Surahammar kl. 19:00. Tina är svampkunnig och har en förmåga att upptäcka de allra minsta svamparna i skog och mark och inte minst att dokumentera dessa med kameran. Alla intresserade välkomna!  

Läs mer

Ny svampart i kulturreservatet Bråfors

Här om dagen besökte jag det vackra och kulturhistoriskt intressanta landskapet i kulturreservatet Bråfors, Norbergs kommun.Länk till kulturreservatets hemsida är www.kulturreservat.se Mitt ärende var att leta efter ängssvampar i de gamla och numera av får och nötkreatur hävdade betesmarkerna. Området är stort och vill man vara noggrann tar det några timmar att strosa omkring i backarna […]

Läs mer

Nu får du inte komma närmare!

Sen eftermiddag, 30 september 2015. Brunsttiden för älgarna är på sluttampen, men tjurarna går nu och söker efter oparade eller ombrunstande kor. Från min horisont ute på ett hygge, blev kvällen en spännande upplevelse. Två ungtjurar gick omkring och lockade ivrigt och exponerade sig på hygget, samtidigt, men utan att bry sig om varandra. Men […]

Läs mer

Fasters håla – info ortnamnsregistret Sura socken

Angående bilden på flyttblock vid Fasters håla. En medlem i föreningen sökte på ortnamnsregistret, Fasters håla, och fick fram följande information. Fritt översatt. ”Fasters hål, ställe vid Grytbäcken 6:2, väster kärret, å Lisjö, Sura s:n, Allmänningen härad, Västmanland. Klippor vid en bro över bäcken där en ”faster” brände brännvin. Sot syns ännu”. D. Nordfors 1936 […]

Läs mer

Mäktigt flyttblock vid Fasters håla

Nu finns ett par nya bilder på stora flyttblock inlagda under menyn ”Naturen – Kuriosa i Surahammars natur”, fotograferade av Torbjörn Holmstedt. Den ena av stenbumlingarna finns nära Hälsingtorp och den andra vid Grytbäcken mitt emot Fasters håla. Välkomna med flera bilder på sådant ni tycker inryms under ”kuriositeter” ute i naturen. (E-postadresser finns under […]

Läs mer

Information om värdefulla betesmarker på plats

Som ett led i Naturskyddsföreningens projekt ”Naturbetesmarkernas mångfald” har vi tagit fram skyltar som informerar om betesmarkernas biologiska mångfald och skönhet. De sitter vid ingångar (stättor) vid Västsura ekhage, Gatstugan och vid vår slåtteräng i Skogsmuren. Syftet med informationen är att sprida kunskap om naturbetesmarkernas mångfald och dess bevarandevärde, samt stimulera intresset för att få […]

Läs mer

Svampar från början

På lördag 5/9 inbjuder vi till en svampexkursion på temat ”Svampar från början”. Vi besöker ett område nära Surahammar, där vi letar svampar som är ätliga och andra intressanta arter. Vi samlas på Stenhusets parkering kl. 14:00 och blir ute ca 3 timmar. Medtag gärna svampbok, svampkorg och lupp. Fika är självklart, liksom kläder efter väder. […]

Läs mer