Fåglar och annat i Lisjö

Utflykten till Lisjö 4 oktober lockade en mindre skara medlemmar som utgick från Furnäs och promenerade genom skogen söder om Farhällsberget till Sjöhagen. I skogen hittade vi en del svamp, exempelvis biskopsmössa på murken björkved samt blad av blåsippa. Sjöhagen som är en mycket fin och varierande beteshage med inslag av ek, tall och lind, […]

Läs mer

Gryten i sensommarsol

    Det blev en varm och skön förmiddag vid Gryten när föreningen på söndagen (31/8) skulle försöka ”hänga in” nötkråka från hasselmarkerna väster om sjön. Vi kunde inte finna några nötter i buskarna, en trolig orsak till att de nöthamstrande fåglarna lyste med sin frånvaro. Inte heller hittade vi slåtterblommor i Huvhällsmossen, vilket vi […]

Läs mer

Blomstervandring på Bruksområdet

Den 29 juni, mitt i Suradagarnas värsta kommers, med marknad i Bruksparken, utmanade vi med blomstervandring på Brukets magra men ack så blomsterrika grusmarker. Varje gång vi beträder dessa marker, hittar vi nya arter och andra överraskningar, så också denna gång. En präktig planta färgkulla lyste upp i asfalten tillsammans med mäktiga tuvor av blommande […]

Läs mer

De Vilda Blommornas Dag, 15 juni 2014

Detta arrangemang är ett gemensamt nordiskt samarbete och i Sverige och Surahammar har vi medverkat med blomstervandringar sedan 2002. För andra gången besökte vi Kohagens naturreservat där vi bland annat tittade på orkidén grönkulla som blommade med tre exemplar. I en sluttning med källpåverkat vatten stod slåtterblomma i knopp tillsammans med darrgräs, stjärnstarr och ormrot. […]

Läs mer

Utflykt till Fältstationen Rördrommen

På nationaldagen besökte Naturskyddsföreningen i Surahammar Fältstationen Rördrommen vid Sörfjärden mellan Eskilstuna och Strängnäs. Vi blev guidade av eldsjälen Sten Ullerstad som berättade om tillkomsten av fältstationen och dess verksamhet. Vi studerade de olika modeller av ”biholkar” som fanns utställda och där solitära bin kan finna sig en bostad. Vi tog också en titt in […]

Läs mer

Utflykt till en naturvårdsbränna i Stingsmossens-Rövallsmossens naturreservat.

Med utgångspunkt från Rövallskojan började 4 spänstiga personer en vandring längs Rövallsmossens kantzoner för att ta oss till den naturvårdsbränna som Länsstyrelsen utförde 26-30 augusti 2013. Brännan ligger på en holme med äldre barrskog sydost om Rövallsmossen. Det finns ytterligare en bränna med ungskog som ligger längre österut. För att ta sig ut till brännan […]

Läs mer

Gökotta med drag vid Billsbo – 11 maj 2014

I denna ljuvliga tid – mellan hägg och syren – blev en mycket lyckad gökotta när Hembygds- och Naturskyddsföreningen besökte markerna kring Billsbo. Man kan tala om riktigt drag, när minst fyra gökar fanns i trakten som ivrigt inmutade sina revir. Den första hördes vid Stora Långtallbo, (Sångarbo). Under de tre timmar vi tillbringade i […]

Läs mer

Järpen – svår hitta i skogen

En stund på morgonsidan den 6 april försökte vi finna järpen på vandringen genom skogen till vårt fågeltorn vid Norrsjön. Där har järpe setts vid några tillfällen tidigare och biotopen med fuktig blandskog, gran, björk, klibbal är passande. Observationer av järpen i skogen är normalt korta ögonblicksmöten, då fågeln stöts upp och skyggt flyger undan, […]

Läs mer

Vårsvampar, årsmöte och ugglekväll

Här följer en kort rapport från senaste aktiviteterna i föreningen. Den 8 mars visade vi ett 10-tal deltagare från Botaniska föreningen i Västmanlands län Suras fina lokaler med bombmurkla och rökpipsvamp. I Västsura ek- och boklund kunde vi även visa scharlakansskålen med 4 exemplar. Vid årsmötet 12 mars, som var välbesökt, omvaldes styrelsen i sin […]

Läs mer

Vårutflykt och årsmöte

Härmed inbjuder vi alla intresserade till en extrainsatt vårutflykt där vi visar vårsvamparna bombmurkla och rökpipsvamp på sina växtplatser vid Gatstugan och i hassellunden i Västsura. Lars Bsenko och Tom Sävström är våra vägvisare och utflykten sker i samarbete med Botaniska föreningen i Västmanlands län. Vi samåker från Stenhusets parkering på lördag 8/3 kl. 14:00. […]

Läs mer